Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.02.2021

Tietosuoja ja vastuullinen liiketoiminta ovat meille tärkeitä. Näemme tietosuojan osana kaikkea liiketoimintaa. Henkilötietoja käsitellään ja suojellaan asetusten ja lakien mukaisesti. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa ne periaatteet ja toimintatavat, joiden noudattamisesta huolehdimme kerätessämme ja käsitellessämme henkilötietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

ADA Drive Oy (y-tunnus 2370409-4)
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki

YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja pyynnöt voit lähettää osoitteeseen support@adadrive.fi

YLEINEN KUVAUS TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSTÄMME

Käsittelemme henkilötietoja tähän sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, mahdollisine muutoksineen) sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MIHIN TARKOITUKSEEN

Keräämme alla kuvattuja henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka kuvataan tässä tietoselosteessa tarkemmin.

Henkilötietoja kerätään kaikissa alla mainituissa tapauksissa lähtökohtaisesti henkilöltä itseltään. Lisäksi tietoja voidaan kerätä verkkosivustomme käytön perusteella evästeiden avulla (lue lisää kohdasta "Evästekäytäntö").

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit
Jos olet ADA:n asiakas tai yhteistyökumppani, voimme käsitellä sinua koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Asiakas- tai kumppaniyrityksen tiedot yhteystietoineen
 • Henkilön asema ja yhteystiedot
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot
 • IP-osoite

Tietoja käytetään asiakkuus- ja kumppanuussuhteen hoitamiseen sekä ADA:n palveluiden markkinointiin, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Työnhakijat
Työnhaku- ja rekrytointiprosessin yhteydessä käsittelemme seuraavia sinua koskevia tietoja. Tietoja käsitellään siinä laajuudessa, jossa olet ne rekrytointiprosessin aikana meille antanut:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite, kotipaikkakunta ja kotimaa
 • Nykyinen työnantaja
 • Koulutus- ja työhistoria
 • Taidot ja ammatillinen osaaminen
 • LinkedIn, Github, Twitter tai muun julkisen profiinin tiedot
 • CV:n tai portfolion kautta jakamasi tiedot
 • Sekä muut antamasi tiedot ja liitteet

Lisäksi tallennamme rekrytointiprosessin aikana seuraavat tiedot tarkoituksenmukaisessa laajuudessa:

 • Kanssasi käyty viestintä ja haastattelutilanteessa kerätyt tiedot
 • Arvio soveltuvuudestasi tehtävään
 • Mahdollisten suositteloidesi antamat tiedot
 • Tieto rekrytoinnin etenemisestä, lopputuloksesta ja mahdollisen rekrytointiin sisältyvän tehtävän toteutus
 • Mahdollinen palautteemme sinulle

Tietoja käytetään rekrytointiprosessissa ja työhakemuksesi käsittelyssä, sekä sinun ja ADA:n välistä yhteydenpitoa varten niin rekrytointivaiheen aikana kuin mahdollisen työsuhteen aloituksen tukemiseen.

Muut kontaktit
Jos olet meihin yhteydessä esimerkiksi tilataksesi testitunnukset ohjelmaamme, tiedustellaksesi palveluistamme tai tilaamalla uutiskirjeemme, voimme käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi yhteystietoineen
 • Maa
 • Henkilön asema ja yhteystiedot
 • IP-osoite
 • Muut meille antamasi tiedot

Tietoja käytetään yhteydenottosi tai pyyntösi käsittelemisesksi, sekä sinun ja ADA:n välistä yhteydenpitoa varten. Lisäksi tietoja käytetään ADA:n palveluiden markkinointiin, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Yllä mainittujen tietojen lisäksi voimme hyödyntää organisaatiosi verkosta saatavilla olevia julkisia tietoja edellä mainittua käyttötarkoitusta varten. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi siinä tapauksessa, jos emme saa sinuun yhteyttä ilmoittamillasi yhteystiedoilla. Tällöin pyrimme hankkimaan organisaatiosi omilta verkkosivuilta, verkon yleisiltä yritystietosivuilta tai organisaatiosi sosiaalisen median tileiltä tarpeelliset yhteystiedot vaaditun toimenpiteen suorittamiseksi.

MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on sinun ja ADA:n välinen asiakassuhde, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sinun suostumuksesi, antamasi toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan, kuin meillä on tähän lakisääteinen oikeus tai velvollisuus. Tallentamiemme tietojen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti ja poistamme sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

SINUN OIKEUTESI

Huolehdimme asianmukaisesti sinun oikeuksiesi toteutumisesta henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa omia tietoja tai kieltäytyä tietojenkäsittelystä perustelluista syistä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen. Lain edellytysten mukaisesti sinun on allekirjoitettava pyyntösi ja liitettävä siihen valokopio henkilötodistuksestasi, josta näkyy sinun allekirjoituksesi. Sinun on lisäksi mainittava osoite, johon vastaus on lähetettävä.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle verkkosivustoa käytettäessä. Käytämme sivustollamme evästeitä parantamaan ja helpottamaan sivuston käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkosivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, käytön seurantaan, sivuston kehittämiseksi, sekä markkinoinnin seurantaan ja kehittämiseen.

Käytämme sivustollamme seuraavia evästeitä:

 • Google Analytics. Käytetään verkkosivuston käytön seurantaan. Lisäksi Google asettaa evästeitä sivustolle, joiden nojalla Google seuraa asiakkaidensa verkkosivujen käyttöä. Voit lukea lisää Google Analyticsistä täältä ja Googlen palveluista yleisesti täältä
 • Mailchimp. Käytetään testitunnusten tilaamisessa ja palveluidemme tiedottamisen sähköpostilistana. Voit lukea lisää Mailchimpin tietosuojakäytännöistä ja evästeistä täältä
 • ActiveCampaign. Käytetään sähköisen markkinoinnin toteuttamisessa, seurannassa ja automatisoinnissa. Voit lukea lisää ActiveCampaignin tietosuojakäytännöistä ja evästeistä täältä
 • Pipedrive. Käytetään asiakas- ja kumppanirekisterimme yllääpidossa, asiakkuushallintajärjestelmänä. Voit lukea lisää Pipedriven tietosuojakäytännöistä ja evästeistä täältä
 • Tawk.to. Käytetään tuottamaan sivustolla oleva chat-työkalu. Voit lukea lisää Tawk.to tietosuojakäytännöistä ja evästeistä täältä
 • Facebook, Twitter ja LinkedIn. Palveluita käytetään jakamistoimintojen mahdollistamiseen ja sivustomme käyttäjäseurantaan. Voit lukea lisää näiden palveluiden evästekäytännöistä seuraavista linkeistä: Facebook, Twitter ja LinkedIn

Voit kieltää evästeiden käytön koneellasi muuttamalla selaimen asetuksia. Huomaathan, että jos et hyväksy evästeiden käyttöä, kaikki sivuston osat eivät välttämättä näy tai toimi oikein ja tarkoitetulla tavalla koneellasi.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin on pääsy- ja käyttöoikeus vain niillä ADAn palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtävissään. Henkilötiedot on suojattu luvattomalta pääsyltä ja käsittelyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta, menettämiseltä ja turmeltumiselta. Henkilötietoihin pääsy ja käyttöoikeudet tarkistetaan säännöllisesti ja pääsyoikeudet poistetaan välittömästi, kun tarve tietojen käsittelyyn henkilöltä poistuu.

TIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTUS EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, muuta kuin niissä tapauksissa, jos viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi käytämme palveluidemme teknisen toteutuksen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja vaaditun EU-lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä käyttämämme palvelut (Mailchimp, ActiveCampaign, Pipedrive ja Tawk.to) voivat luovuttaa tai säilyttää tietoja EU ja ETA-alueiden ulkopuolella. Näiden jokaisen osalta kyseiset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan Euroopan Union asettamia määräyksiä tietojen siirrosta ja tallentamisesta. Voit lukea tarkemmin näiden palveluiden tietosuojaselosteista yllä mainituista linkeistä.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta, kun henkilötietojen käsittelyssä tai sovellettavassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, joista meidän tulee informoida sinua. Lisäksi saatamme päivittää tietosuojaselostetta, kun kehitämme verkkosivustoamme, palveluitamme tai liiketoimintaamme. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on saatavilla tällä verkkosivustollamme.