‹ Takaisin

Hyvä toiminnanohjaus helpottaa autokorjaamon arkea

Autokorjaamon toiminnanohjausjärjestelmällä on pari olennaista tehtävää:

  1. Pitää työt järjestyksessä ja helpottaa niiden läpivientiä
  2. Helpottaa ajanvarausta ja auttaa työnjohtoa valitsemaan asiakkaille sopivat ajat huolloille
  3. Kerätä johtamiseen liittyvää dataa ja helpottaa sen hyödyntämistä.

Suurin osa järjestelmistä tekee kaikki edellä olevat. Erot muodostuvatkin pitkälti helppokäyttöisyydestä, asiakaspalvelun laadusta ja hinnoittelumalleista. Eroja on myös siinä, miten helppoa erilaisten lisäpalveluiden, kuten korjauskuvien tai verkkoajanvarausten, lisääminen järjestelmään on.

Autokorjaamon työnjohtajalla on riittävästi haasteita ilman järjestelmän kanssa taistelua

Tavallisesti tärkein käyttäjäryhmä järjestelmälle ovat korjaamon työnjohtaja. He ottavat töitä vastaan, järjestelevät työjonoja ja hinnoittelevat huolto- ja korjaustöitä. Työ on jatkuvaa yhteydenpitoa moneen suuntaan sekä asioiden tarkastelua sekä töiden tehokkaan läpiviennin että asiakkaiden tyytyväisenä pitämisen näkökulmasta. Liikkuvia palasia on paljon – ja toiminnanohjausjärjestelmän pitää pysyä mukana vauhdissa.  

Jotta autokorjaamojärjestelmä tukee työnjohtajan ja asiakaspalvelun töiden onnistumista, resurssinäkymien pitää olla selkeitä ja töiden järjestelyn onnistuttava nopeasti. Jos jokainen asia pitää klikata auki erillisestä ikkunasta, tehokasta työaikaa tuhraantuu järjestelmän kanssa taisteluun tuntitolkulla.

Autokorjaamon toiminnanohjausjärjestelmän käyttö määrää syntyvän datan laadun

Toiminnanohjauksen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että jos järjestelmä ei ole helppokäyttöinen ja käyttäjät päätyvät oikaisemaan tai tekemään asioita ”luovalla tavalla” (lue väärin), järjestelmän tuottama data alkaa vinoutua. Vääristynyt data puolestaan tekee tiedolla johtamisen mahdottomaksi korjaamon johdolle.

Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että järjestelmä on helppo ja selkeä kaikille käyttäjille; asiakaspalvelulle, työnjohdolle, asentajille ja korjaamon johdolle. Kun työnjohdon on helppo luoda työmääräykset, asentajien on helppo kirjata tehdyt työvaiheet ja hommat on vielä helppoa laskuttaa, prosessi alkaa toimia halutulla tavalla.

Kun prosessi toimii sujuvasti, toiminnanohjausjärjestelmä alkaa palvella tarkoitustaan. Silloin korjaamon työnjohdolla on jatkuvasti ajantasainen kuva eri töistä ja niiden etenemisestä, johdolla on tieto myynnistä ja laskutuksesta ja jokaisen asentajan työjonot ovat selkeitä. Silloin myös johtamisen tueksi syntyvä data on laadukasta.

Tutustu markkinoiden helppokäyttöisimpään autokorjaamojärjestelmään

ADA Next on helppokäyttöinen, edullinen ja tehokas toiminnanohjausjärjestelmä autokorjaamoiden käyttöön. Me haluamme olla mukana korjaamosi kasvussa, jonka vuoksi myös hinnoittelumme on suoraviivainen: maksat ohjelmistolisenssistä kuukausimaksun, joka sisältää maksuttoman asiakaspalvelun sekä laadukkaan dokumentaation.

Testaa ADA Nextiä maksutta! Saat kahdeksi viikoksi ilmaisen testin käyttöösi luomalla tunnukset täällä.